.

 

Center for Sergent og Maritim Uddannelse

Denne side er under opbygning og de kan derfor ikke forvente at alle links og formulare virker

Søværnets Skole, Center for Sergent- og Maritim Uddannelse (SMC)
er organisatorisk tilknyttet Søværnets Skole (SSK) der er en Niveau III myndighed under Marinestaben.
SSK har syv underlagte centre og hvor SMC er fysisk beliggende i Frederikshavn.

SMC er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på uddannelses- og kursusvirksomhed,
herunder grund-, videre- og efteruddannelse af Søværnets personel,
men også personel for øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet.

Formålet med SSK og underlagte centres hjemmesider er, at samle SSK på tværs af geografi
og tilbyde medarbejdere, elever og befolkningen i bred forstand målrettet
og rettidig kommunikation og hvor alle kan finde relevant information og dele viden.

Formålet er således:

  • Kommunikation til og fra centrene
  • Ekstern kommunikation

Kommunikation til og fra centrene.

I en geografisk spredt organisation som SSK/SMC og søværnets øvrige myndigheder
er vi opmærksomme på sammenhængskraften i vores kommunikation til og fra de enkelte centre.
Målet er, at medarbejdere og elever uanset fysisk placering føler sig velinformeret
og hvor de samtidigt let kan finde relevant information og dele viden.

Ekstern kommunikation.

Søværnet og herunder SSK/SMC har et ønske om at styrke offentlighedens opfattelse af SSK/SMC,
som en moderne, professionel og vigtig uddannelsesinstitution i Nordjylland.

For at målrette og vinkle budskaberne bedst muligt, er hjemmesiden opbygget i tre sektioner
med de tre forskellige målgrupper: 1. Medarbejderne 2. Elever og 3. Offentligheden.
De to førstnævnte målgrupper tager hånd om den interne kommunikation 
og kræver således et login. Mens sidstnævnte er tilgængelig for offentligheden.

God fornøjelse

Peter. S. Stamp

Chef for SMC